Apabila Tuan Rindu

Apabila Tuan rindu, janganlah datang ke Jakarta.

Pergilah bersamaku melihat Nusantara.

Sawah. Kebun.

Apabila Tuan rindu, janganlah diam di daratan.

Tanah kita adalah air. Berlayarlah bersamaku  melihat khatulistiwa.

Surga. Jamrud.

Tuan-Tuan sebelum Tuan adalah pelaut. Ada sebahagian Petani. Rindukah tuan?

Penuh sesak di Ibukota.  Hidup di Ibukota. Cari duit di ibukota.

Tengok lah, Tuan, tentang  bagian lain.

Aku rindu, Tuan.

Masih adakah anak bermain suling di atas kerbau?

Ada, Tuan.  Itu ilustrasi pada buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas dua, sekolah dasar.

Miris.

Percayalah, Tuan.  Pasti Tuan penat dengan ini semua.

Apabila Tuan rindu, janganlah datang ke Jakarta.

Janganlah datang ke Jakarta.

Janganlah datang ke Jakarta.

Tuan. Pasti kau rindu, bukan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *