Other

Kurban Tanpa Sapi

“Di dieu mah jarang aya sapi, aya mereun lima taun sakali, domba gen paling dua-tilu an”* Ki Edi, salah satu sesepuh di Desa Binangun menyahut pertanyaanku tentang suasana kurban sore itu. Sore  ...

Continue Reading